Life Be Free boost de financiering voor energie-efficiëntie in België

Een uniek partnerschap tussen financiële instellingen, gemeenten, bouwbedrijven en energiedienstverleners wil de financiering van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in ons land bevorderen. ‘We willen samen een duurzame impact creëren en de energierenovatie van gebouwen versnellen’, vertelt Anne-Laure Lejeune van Embuild.

Willen we België tegen 2050 koolstofneutraal maken, dan is daar naar schatting 400 miljard euro aan investeringen voor nodig. Daarom slaan Febelfin, Embuild, VVSG, Wattson, The Shift en Idea Consult de handen ineen voor ‘Life Be Free’: een consortium dat focust op het stimuleren van energiebesparende investeringen in ons land.

‘Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te behalen, zet die samenwerking in de eerste plaats in op meerdere nationale conferenties per jaar’, verduidelijkt Anne-Laure Lejeune, SME & Sustainability senior Advisor bij Embuild, de beroepsfederatie van de Belgische bouwsector.

Breed netwerk, specifieke innovaties

‘Stakeholders uit het middenveld, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid zullen in het consortium innovatieve financieringsoplossingen zoeken die nodig zijn om investeringsbelemmeringen in energie-efficiëntie weg te nemen.’

De eerste rondetafel vond plaats tijdens Batibouw. Daarbij zijn er een aantal belangrijke prioriteiten geïdentificeerd binnen het domein van energetische investeringen en renovaties van gebouwen.

We zullen overheden aanbevelingen overmaken om obstakels voor energierenovatie in België uit de weg te ruimen.

Anne-Laure Lejeune, SME & Sustainability senior Advisor Embuild

Enkele voorbeelden daarvan zijn nieuwe oplossingen gericht op de split incentive tussen verhuurder en huurder (de eigenaar investeert in het gebouw, terwijl de huurder daar via een lagere energierekening voordeel uit haalt, nvdr.), de renovaties van appartementsgebouwen, de financiering van wijkinitiatieven zoals wijkrenovaties, en de herfinanciering van Energy Service Company (ESCO’s).

‘Dat zijn allemaal potentiële hefbomen die via hun schaalvoordeel en collectieve aanpak de energietransitie mee kunnen versnellen’, zegt Anne-Laure Lejeune. ‘Dat is meer dan nodig als je weet dat 40 procent van alle gebouwen in België energie-inefficiënt is en slechts 3 procent van de gebouwen koolstofneutraal is.’

Aanbevelingen en aanpak

Het consortium richt zich ook specifiek tot de verschillende beleidsniveaus in België, en zal regelmatig aanbevelingen formuleren ter ondersteuning van de uitvoering van ambitieuze klimaatplannen op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Anne-Laure Lejeune: ‘We zullen overheden via nota’s en voorstellen aanbevelingen overmaken omtrent de implementatie van innovatieve financieringsoplossingen, en om obstakels voor energierenovatie in België uit de weg te ruimen.’

Life Be Free wordt mee gefinancierd door het LifeClean Energy Transition-programma van de Europese Commissie. Het traject loopt tot september 2026 en draagt bij aan het streven naar een klimaatneutraal Europa. ‘Wij zijn samen vastbesloten om een duurzame impact te creëren: door private financieringsinvesteringen te mobiliseren, experimenten uit te voeren en succesvolle modellen op te schalen en te repliceren’, besluit Anne-Laure Lejeune.