‘Bedrijven zijn terecht op hun hoede voor de Europese greenwashing-regels’

Sven Bosman (Vastned) en Walter Jacob (KPMG) ©Marco Mertens

Bedrijven die communiceren over duurzaamheid, moeten goed opletten met wat ze zeggen. Europa kijkt streng toe. Walter Jacob van KPMG Law en Sven Bosman van Vastned Belgium leggen uit wat de veranderende regelgeving rond greenwashing betekent voor organisaties.

Bedrijven die met de buitenwereld communiceren, doen dat doorgaans om zichzelf, hun producten of diensten te verkopen. Daarbij stellen ze zichzelf graag in een gunstig daglicht, maar dat is niet altijd toegelaten.

Uw risico op greenwashing beheren?

Laat u bijstaan door de experten van KPMG/KPMG Law en voorkom rechtsonzekerheid. Ontdek hier meer.

‘Wanneer het op milieu- en duurzaamheidsclaims aankomt, is het simpelweg verboden om jezelf beter voor te stellen dan je in werkelijkheid bent.’ Dat zegt Walter Jacob, Senior Counsel bij KPMG Law. ’Dit zogenaamde greenwashing is schadelijk voor de belangen van consumenten en investeerders, omdat zij vaak bewust kiezen voor duurzame producten en bedrijven.’

Meer Europese wetgeving

Institutionele investeerders hanteren vaak criteria die ze in hun investeringsbeleid hebben vastgelegd. Als blijkt dat ze hun investeringskeuzes op foute informatie baseerden, kan dat leiden tot schade bij derden. Het bedrijf zal waarschijnlijk ook reputatieschade leiden en kan mogelijks sancties verwachten.

‘Tot nu toe koppelde men dergelijke problematiek op Belgisch niveau vaak aan wetten op vlak van oneerlijke handelspraktijken, fraude of de prospectuswet. Vanuit Europa zien we dat er nu meer specifieke wetgeving rond greenwashing wordt uitgerold’, zegt Jacob. ‘Denk bijvoorbeeld aan de Europese Taxonomieverordening, de Green Claims Directive en de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) voor de financiële sector.’

‘Bijkomende regelgeving zorgt ervoor dat sommige bedrijven hun inspanningen op het vlak van duurzaamheid net wat minder in de verf zetten. Dat is jammer, maar ze zijn terecht op hun hoede.’

Walter Jacob, Senior Counsel bij KPMG Law

Voortdurend nieuwe regels

Voor bedrijven is het belangrijk dat ze zich daar bewust van zijn. Kennis van de wetgeving is een voorwaarde om gedetailleerd en concreet over duurzaamheid te communiceren.

‘Sommige bedrijven zullen hun inspanningen op het vlak van duurzaamheid daardoor wat minder in de verf zetten. Dat is natuurlijk jammer en een ongewenst neveneffect van de strengere regelgeving, maar ze zijn terecht op hun hoede. Bedrijven moeten interne procedures en verantwoordelijken hebben die ervoor zorgen dat de informatie die ze delen geverifieerd kan worden. En die regelgeving evolueert. Je moet ze dus voortdurend opvolgen’, zegt Jacob.

‘Sommige bedrijven hebben daarvoor een Sustainability Officer in dienst. Bij anderen zit die opvolging eerder bij de juridische functie. Wat vooral van belang is, is dat bedrijven zich ervan bewust zijn dat dit een actieve opvolging vraagt.

Beursgenoteerd

Sven Bosman, Operational Managing Director bij Vastned Belgium, heeft intussen al ruim kennisgemaakt met de  wetgeving over duurzaamheid. Samen met KPMG werkte hij aan het duurzaamheidsbeleid van Vastned Belgium, dat investeert in Belgisch commercieel vastgoed.

‘Wij hebben oog voor alle aspecten van ESG (Environmental, Social & Governance). Als beursgenoteerd bedrijf hebben we sowieso governance-regels die we moeten volgen. Environmental gaat bij ons vooral over het energiezuinig maken van ons vastgoed, zowel binnen als buiten de stadskernen. Baanwinkels kan je isoleren, je kan er zonnepanelen op leggen en ze van dubbel glas voorzien.’

Bij binnenstedelijk vastgoed is dat moeilijker. Bosman: ‘Ook wij ervaren de complexe regelgeving. In Brugge is het historische stadscentrum Unesco Werelderfgoed. Hierdoor is een meer geïntegreerde aanpak vereist om in overleg met de bevoegde diensten de panden te verduurzamen met respect voor de erfgoedwaarde van de gebouwen. Je kan bijgevolg niet zomaar overgaan tot het plaatsen van extra isolatie aan de buitenkant van een gebouw.’

‘In Brugge is het historisch stadscentrum Unesco Werelderfgoed. Hierdoor is een meer geïntegreerde aanpak vereist om in overleg met de bevoegde diensten de panden te verduurzamen met respect voor de erfgoedwaarde van de gebouwen. Je kan bijgevolg niet zomaar overgaan tot het plaatsen van extra isolatie aan de buitenkant van een gebouw.’

Sven Bosman, Operational Managing Director bij Vastned Belgium

Realistisch beleid

Vastned Belgium communiceert onder andere via het jaarverslag over zijn ESG-aanpak, maar Bosman wil dat in de toekomst anders aanpakken. ‘We zouden uitgebreider kunnen communiceren over de historiek van bepaalde panden. De Etam-winkel op de Antwerpse Meir was vroeger een winkel van Tilquin (speciaalzaak voor tafelsierkunst), zelfs het interieur is er beschermd.’

Door die informatie mee te geven, hoopt Bosman realistische verwachtingen te scheppen over wat er in zo’n pand mogelijk is op het vlak van duurzaamheid.

‘Voor onze baanwinkels kunnen we het verschil in energieverbruik voor en na de renovatie perfect in kaart brengen. Het is een troef om daarover objectief te kunnen communiceren, maar we deden het niet zolang we er geen duidelijk beleid rond hadden. Nu we onze dubbele materialiteitsanalyse achter de rug hebben, kan dat wel. Alles begint met het uittekenen van een realistisch duurzaamheidsbeleid.’

Uw risico op greenwashing beheren?

Laat u bijstaan door de experten van KPMG/KPMG Law en voorkom rechtsonzekerheid. Ontdek hier meer.