‘Rapporteren over duurzaamheid is een dialoog met uw stakeholders’

Tine Bourgeois, Director Company Engagement & Sustainable Business bij BNP Paribas Fortis

‘Duurzaamheid voor ondernemingen gaat niet over bloemen en bijen, maar over het voortbestaan van de Belgische bedrijven.’ Dat zei Tine Bourgeois van BNP Paribas Fortis tijdens het eerste Power of ESG-event van Trustmedia. ‘Bedrijven die niet inspelen op deze evolutie, zetten niet alleen hun reputatie op het spel, maar ook hun overlevingskansen in een competitieve markt.’

Net zoals ESG (Environmental, Social & Governance) niet over bloemen en bijen gaat, zijn ook de verplichte regels en voorschriften niet de essentie van het duurzaamheidsverhaal. ‘ESG gaat over de garantie dat u in de toekomst zaken kunt blijven doen’, drukte Tine Bourgeois, Director Company Engagement & Sustainable Business bij BNP Paribas Fortis, de aanwezigen op het Power of ESG-event op het hart.

Om dat te bereiken, pleit ze ervoor dat bedrijven hun ESG-inspanningen niet als verplichting zien, maar ze ombuigen tot strategische prioriteiten. Dat we zover nog niet zijn, blijkt uit een onderzoek naar de ESG-maturiteit van Belgische bedrijven. Onderzoeksbureau Ipsos bevroeg op vraag van Trustmedia 310 duurzaamheidsmanagers van Belgische bedrijven. Slechts 1 op de 3 bedrijven met meer dan 10 medewerkers blijkt vandaag een duidelijke ESG-strategie te hebben.

Hogere ESG-eisen

Volgens Tine Bourgeois is het economisch ondoordacht, sociaal onverantwoord en juridisch gevaarlijk als bedrijven ESG niet opnemen in hun bedrijfsvoering. ‘Bedrijven kunnen heel wat voordelen halen door ESG-elementen te linken aan hun core business.’

ESG gaat over de garantie dat u in de toekomst zaken kunt blijven doen.

Tine Bourgeois, Director Company Engagement & Sustainable Business bij BNP Paribas Fortis

‘De economische voordelen spreken voor zich’, meent Tine Bourgeois. ‘Klanten en leveranciers stellen steeds hogere ESG-eisen aan zakelijke partners. Wie in de markt wil blijven, moet rekening houden met duurzaamheid.’

‘Dit creëert nieuwe opportuniteiten die uiteindelijk tot hogere omzetten, minder kosten én – niet onbelangrijk – tot betere financiering kunnen leiden. Want ook financiële instellingen stellen almaar hogere eisen aan wat bedrijven doen op ESG-vlak.’

Sociale voordelen

Er zijn ook sociale voordelen. In de wedloop om talent zoeken steeds meer mensen een werkgever die aandacht heeft voor duurzaamheid. Uit het Ipsos-onderzoek blijkt dat 35 procent van de bedrijven met meer dan tien werknemers ESG cruciaal vindt in de strijd om talent. Bij ondernemingen met meer dan 200 werknemers stijgt dit naar 73 procent.

‘Ook aandeelhouders hechten steeds meer belang aan het ESG-beleid van de bedrijven waarin ze investeren, met een grote focus op de sociale component’, zegt Tine Bourgeois.

Reputatie, communicatie en kostenbesparingen

Voldoen aan de ESG-verplichtingen is ook belangrijk voor de reputatie van bedrijven. 43 procent van de bedrijven in ons land meent dat hun ESG-initiatieven een positieve invloed hebben op het bedrijfsimago.

Tine Bourgeois: ‘Het is belangrijk om te anticiperen op eventuele ESG-claims want dat risico neemt sterk toe. En ook eerlijke en transparante communicatie over wat u doet en wat nog beter moet, is belangrijk. De double materiality assessment – het proces om duurzaamheidsthema’s te prioriteren – van de nakende CSRD-rapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive) kan gezien worden als een dynamische dialoog met al uw stakeholders. Het is cruciaal dat ondernemingen daarop inspelen.’

ESG in één oogopslag

Environmental, Social, Governance (ESG) is een raamwerk om het effect van een bedrijf op de wereld te beoordelen.

  • E: Het milieudeel richt zich op het onder controle houden van vervuilende uitstoot, afvalbeheer, energie-efficiëntie …
  • S: De sociale pijler behandelt diversiteit, opleiding van het personeel, veiligheid op het werk …
  • G: Het bestuurdersgedeelte beoogt transparantie van de rekeningen, de strijd tegen corruptie, onafhankelijkheid van de raad van bestuur …