‘Driekwart van de nieuwe investeringen gaat naar duurzame en verantwoorde oplossingen’

Vooruitstrevend, verantwoordelijk en vrijwillig. Dat vat de duurzame en verantwoorde beleggingsfilosofie samen van BNP Paribas Fortis Private Banking & Wealth Management. Stéphane Vermeire, lid van het directiecomité van de bank, vertelt meer over de komst van een strenger regelgevend kader, het ‘Towards Sustainability’-initiatief van Febelfin en Impact Together, het filantropiefonds van de bank.

Hebben ondernemers specifieke verwachtingen als het gaat om duurzaam beleggen?

‘Bedrijfsleiders, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen zijn zich net als iedere andere burger bewust van de veranderingen die zich voor onze ogen voltrekken en van de risico’s die ze met zich meebrengen. Ze nemen hun verantwoordelijkheid en geven steeds vaker de voorkeur aan beleggingen die – op zijn minst – geen negatieve impact hebben. Vandaag gaat driekwart van de nieuwe investeringen van onze klanten naar duurzame of verantwoorde oplossingen.’

‘Deze mooie resultaten zijn ook te danken aan onze commerciële aanpak. Sinds 2015 bieden we deze oplossingen als eerste aan onze klanten aan. Met een marktaandeel van 26 procent in 2022 zijn we nu de leider in deze markt.’

Sinds afgelopen zomer verplicht de Europese MiFID-regelgeving vermogensbeheerders om hun klanten te vragen naar hun verwachtingen op dat gebied. Wat kunnen we leren uit de reacties?

‘Afgezien van het papierwerk dat dit proces met zich meebrengt, begrijpen klanten het belang van een zo’n raadpleging. 80 procent bevestigt dat ze duurzaamheid willen integreren in hun beleggingsfilosofie. Van hen geeft meer dan 95 procent de voorkeur aan het volgen van de aanbevelingen van de bank om een duurzame en verantwoorde strategie in hun portefeuille te implementeren. Het is dan ook een erg complex onderwerp.’

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en de EU-taxonomie vormen de nieuwe referentiebasis. Hoe ziet u zich dat verder ontwikkelen?

‘De verplichtingen die deze nieuwe regels opleggen zijn zeer positief. Samen met de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zullen ze zowel bedrijven als ratingbureaus verplichten om veel meer gegevens te produceren. Zo krijgen we een beter zicht op de impact van de bedrijven in een fonds op verschillende dimensies en kunnen we onze portefeuilleselecties en monitoring nog verder verfijnen. Betrouwbaardere informatie zal banken in staat stellen zich resoluter te engageren en hun aanbod uit te breiden van verantwoorde of ‘lichtgroene’ fondsen (artikel 8), die milieu- of sociale kenmerken bevorderen, en duurzame of ‘donkergroene’ fondsen (artikel 9), die expliciete duurzame doelstellingen nastreven.’

De SFDR vereist dat banken aantonen dat alle activa in ‘donkergroene’ fondsen geen schade toebrengen aan het milieu. Is dat een echte garantie voor transparantie?

‘Het heeft nog steeds zijn beperkingen. Bij gebrek aan duidelijke, gestandaardiseerde gegevens van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, blijven we nog altijd in de informerende fase zitten. De vooruitstrevende, verantwoordelijke en vrijwillige filosofie die ten grondslag ligt aan de samenstelling van onze portefeuilles impliceert echter dat we voldoen aan zeer strenge criteria.’

We beheren onze beleggingen in sectoren met grote sociale en milieu-uitdagingen erg strikt door uitsluitingscriteria of filters toe te passen op bepaalde sectoren of bedrijven binnen deze sectoren.

Stéphane Vermeire, Head of Private Banking & Wealth Management BNP Paribas Fortis

Hoe werkt jullie aanpak in de praktijk?

‘We beheren onze beleggingen in sectoren met grote sociale en milieu-uitdagingen erg strikt door uitsluitingscriteria of filters toe te passen op bepaalde sectoren of bedrijven binnen deze sectoren. Op die manier richten we ons op bedrijven die de goede kant op willen en waarop we een positieve invloed kunnen uitoefenen via ons stemrecht op algemene vergaderingen, waar we zeer actief zijn. We vermijden evenwel dat we te snel en te eenvormig een hele reeks sectoren uitsluiten, omdat we geloven in dialoog.’

‘Vervolgens voeren we een diepgaand ESG-onderzoek uit. Wie belegt in onze verantwoorde fondsen, de ‘artikel 8′-producten, belegt in bedrijven die beter voorbereid zijn op de risico’s die leiden tot grove correcties zoals een gebrek aan transparantie, corruptie of het zich niet aanpassen aan klimaatrisico’s.’
‘Voor onze ‘artikel 9’-producten proberen we vooral de impact te maximaliseren. We hebben bijvoorbeeld een fonds dat zich richt op de watersector, waarbij de geselecteerde bedrijven zich focussen op rationeel waterbeheer, kwaliteitsverbetering van water of het voorkomen van drinkwaterverlies. Er zal ook een gloednieuw fonds worden gelanceerd: een ‘artikel 9’-productfonds met open architectuur dat expliciete duurzame doelstellingen biedt, evenals de voordelen van diversificatie, over een reeks duurzame thema’s.’

Wat vindt u van het ‘Towards Sustainability’-label dat Febelfin toekent aan bijna 800 beleggingsproducten?

‘Zelfs als de Europese regelgeving uiteindelijk nog verder gaat, blijft zo’n label erg nuttig omdat het een aantal zeer precieze criteria oplegt. In een wereld waarin er nog steeds een gebrek is aan gegevens en methodologieën nog niet op elkaar zijn afgestemd, heeft het label de verdienste dat het een minimumkader vastlegt. Bovendien worden de toekenningsvoorwaarden regelmatig herzien en dat is positief voor de evolutie van het label. Elk jaar voert een onafhankelijke instantie strenge controles uit om ervoor te zorgen dat producten met het Towards Sustainability-label aan de eisen blijven voldoen. Ik ben blij dat BNP Paribas Fortis 80 dergelijke fondsen verdeelt, goed voor een marktaandeel van 34 procent.’

U voegt ook een stuk solidariteit toe met het filantropiefonds Impact Together. Kunt u ons daar iets meer over vertellen?

‘We willen onze klanten betrekken bij de ondersteuning van lokale verenigingen en duurzaamheidsprojecten. Een deel van de inkomsten uit verantwoorde en duurzame beleggingen van onze klanten geven we door aan dit fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het financiert gerenommeerde ngo’s, ontluikende non-profitprojecten die hun financiële structuur willen versterken en verenigingen die fondsen zoeken om hun infrastructuur duurzaam te renoveren of te investeren in zachte mobiliteit. Vorig jaar hebben we in totaal 3,4 miljoen euro geschonken en sinds de lancering is er al meer dan 15 miljoen euro geschonken. De vrijwilligerssector schreeuwt om hulp en we zijn blij dat we een deel van de oplossing kunnen zijn.’