9 organisaties bundelen de krachten in ROUND voor een meer circulaire economie

Francis Huysman, voorzitter ROUND en CEO Valipac, en Catherine Lenaerts, CEO Febelauto

In een wereld waar duurzaamheid en circulariteit almaar belangrijker worden, speelt ROUND vanaf nu een sleutelrol. Deze nieuwe Belgische alliantie van 9 uitgebreide producentenverantwoordelijkheid-organisaties zet volop in op een efficiënter en milieuvriendelijker beheer van grondstoffen. ‘In 2022 hebben we samen bijna 1,6 miljoen ton materialen en verpakkingen verzameld en een nieuw leven gegeven‘, zegt voorzitter Francis Huysman.

Producenten worden steeds vaker verantwoordelijk gemaakt voor de volledige levenscyclus van hun producten. Ook wat er met die producten gebeurt na verkoop en gebruik hoort daarbij. UPV-organisaties, wat staat voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, helpen de producenten bij het vervullen van deze verantwoordelijkheid.

Begin juni hebben negen toonaangevende Belgische UPV-organisaties zich verenigd in ROUND. Met het oog op een circulaire economie zal de gloednieuwe alliantie burgers en bedrijven sensibiliseren over duurzame en vernieuwende manieren om afval en materialen te hergebruiken, in te zamelen, te verwerken en te recycleren.

Ik maak me sterk dat de samenwerking tussen onze organisaties alleen maar ten goede kan komen aan onze gezamenlijke stakeholders.

Francis Huysman, voorzitter ROUND en CEO Valipac

Lange levensduur

‘Individueel zijn de negen leden van ROUND (zie kader) al kampioenen in Europa in preventie, inzameling, hergebruik en recyclage van verschillende afval- en materiaalstromen’, zegt ROUND-voorzitter Francis Huysman.

‘Door de circulaire economie te bevorderen, streven we naar een wereld waarin productie en hergebruik hand in hand gaan met een lange levensduur en een minimale milieu-impact’, zegt Catherine Lenaerts, CEO van Febelauto en lid van ROUND.

Dat er een markt is voor wat ROUND doet, spreekt uit de feiten en de cijfers. Een gemiddeld Belgisch huishouden heeft 131 batterijen en 95 elektrotoestellen in huis. 10 van die toestellen staan vooral stof te vergaren. Vorig jaar zijn er 4,4 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd en werden er een klein miljoen matrassen verkocht in ons land. Het zijn maar enkele van de materialen en producten waarvoor de ROUND-leden gezamenlijke resultaten voorleggen.

131 batterijen

Een gemiddeld Belgisch huishouden heeft 131 batterijen en 95 elektrotoestellen in huis. 10 van die toestellen staan vooral stof te vergaren.

Minder administratie

Vandaag is de alliantie een platform voor overleg, studie en informatie-uitwisseling, met een gezamenlijk engagement rondom de 3 R’s: Reduce, Reuse, Recycle. ’Ik maak me sterk dat de samenwerking tussen onze organisaties alleen maar ten goede kan komen aan onze gezamenlijke stakeholders’, benadrukt Francis Huysman.

Een voorbeeld daarvan is wat Febelauto, Bebat en Valorlub samen doen in de autosector. Sinds 1 januari 2024 is Febelauto een one-stop-shop in nauwe samenwerking met Bebat en Valorlub.

‘Auto’s hebben startbatterijen, er zitten batterijen in autosleutels en bandenspanningsmeters en er zit ook olie in auto’s. Door samen te werken, is er nu maar één milieubijdrage die alle voertuig-gerelateerde stromen omvat. Zo wordt het voor de invoerder veel efficiënter’, zegt Catherine Lenaerts.

Door de circulaire economie te bevorderen, streven we naar een wereld waarin productie en hergebruik hand in hand gaan met een lange levensduur en een minimale milieu-impact.

Catherine Lenaerts, CEO Febelauto

De voordelen van meer samenwerking tussen de ROUND-leden spreken voor zich. ‘Maar samenwerken is ook een stimulans voor innovatie, wat uiteindelijk leidt tot kostenefficiëntie en meer effectieve processen. Het einddoel en -resultaat is logischerwijs een meer duurzame samenleving’, besluit Francis Huysman.

Maak kennis met de 9 leden van ROUND:

  • Bebat: richt zich op de inzameling, de sortering en verwerking van gebruikte batterijen.
  • Febelauto: beheert het hergebruik en de recyclage van afgedankte voertuigen en van batterijen van elektrische en hybride voertuigen.
  • Fost Plus: verantwoordelijk voor de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen.
  • PV Cycle Belgium: verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van afgedankte fotovoltaïsche panelen.
  • Recupel: verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
  • Recytyre: beheert de inzameling en de recyclage van gebruikte banden.
  • Valipac: verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen.
  • Valorlub: verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afvalolie.
  • Valumat: verantwoordelijk voor de inzameling en de recyclage van matrassen.

Website: round.be

Contact: hello@round.be