Hoe als ondernemer starten met verduurzamen?

Grootverbruikers van energiehebben vaak duurzame ambities maar weten niet waar te beginnen. ‘Start laagdrempelig met het verduurzamen van uw bedrijf door het inkopen van groene stroom,’ adviseert Sander Drissen, Innovation Director bij Scholt Energy.

Grootverbruikers van energie hebben vaak aandacht voor duurzaamheid binnen hun bedrijf en willen inspelen op de klantbehoefte naar een duurzamer product of duurzamere dienst. Ze willen een bijdrage leveren aan de energietransitie en de nationale klimaatdoelen. ‘Bovendien legt de overheid hen ook energie-efficiënte verplichtingen op vanuit CSRD richtlijnen,’ zegt Sander Drissen.

‘Dat maakt het voor heel wat bedrijven onduidelijk welke directe stappen ze concreet kunnen zetten om te verduurzamen.’ Het inkopen van groene stroom kan alvast een uitkomst bieden.

Wat is groene stroom?

Hernieuwbare energiebronnen wekken elektriciteit of groene stroom op. De meest bekende bronnen zijn wind en zon, maar ook waterkracht, geothermische energie en biomassa worden toegepast.

Door als bedrijf de stap naar groene stroom te maken, stimuleert het duurzame energie-opwekking. Groene stroom draagt voor bedrijven bij aan een duurzamer imago en aan het behalen van duurzaamheidsdoelen. Bovendien kunnen bedrijven mogelijk aanspraak maken op de subsidieregelingen vanuit de overheid.

Verduurzaming is in steeds meer sectoren verplicht en GvO-certificaten dienen als bewijs voor duurzame energieafname.

Sander Drissen, Innovation Director bij Scholt Energy

‘Wij helpen nu zo’n tienduizend klanten in België, Nederland, Duitsland en Oostenrijk bij de keuzes die zij willen, of zelfs moeten, maken om te verduurzamen of klimaatneutraal te opereren,’ vertelt Drissen. ‘Ze kunnen niet alleen duurzame elektriciteit en gas van ons afnemen, maar we onderzoeken samen wat voor hen de meest slimme duurzame oplossing is.’ Zo bieden we hen de mogelijkheid om Garanties van Oorsprong (GvO’s) in te kopen.

Wat is een Garantie van Oorsprong (GvO)?

Bij de productie van duurzame energie worden GvO’s gecreëerd. Een GvO is een bewijsstuk of certificaat dat de herkomst van de duurzaam geproduceerde energie aantoont. De certificaten maken onderdeel uit van een Europees certificatensysteem.

Een GvO vertegenwoordigt 1 MWh (1.000 kWh) aan groene stroom en verschaft gedetailleerde informatie over de locatie, het tijdstip en de bron van de energieopwekking. Een GvO blijft geldig tot een jaar na de maand waarin de energie is opgewekt.

De voordelen zijn divers:

  • Het bedrijf onderscheidt zich van de concurrentie door te kiezen voor een duurzame bedrijfsvoering en een duurzamer product of dienst.
  • Certificaten dienen als bewijs voor duurzame energieafname. In steeds meer sectoren is dit verplicht.
  • Door te kiezen voor klimaatneutrale energie stimuleert een bedrijf de energietransitie en draagt het bij aan een duurzame toekomst. Daarbij is het volledige energieverbruik verduurzaamd tegen een geringe meerprijs.

Er bestaan vershillende groencertificaten

  • WaarborgGroen is een bewijs dat een bedrijf 100% groene stroom uit Europa verbruikt,
  • WaarborgGas bewijst dat de CO2-uitstoot van het gasgebruik voor 100% gecompenseerd wordt.
  • WaarborgZon is een garantie dat de energie van het bedrijf voor 100% zonnestroom uit België is.

Bedrijven van wie het energieverbruik hoger ligt dan 200.000 kWh per jaar of 300.000 kWh gas per jaar, kunnen bij de energiespecialisten van Scholt Energy een voorstel op maat aanvragen.