Ebitda, cashflow … en CO2-uitstoot: scoren met duurzaamheid in bedrijfsrapportering

Omzet, winst en marktaandeel: dat zijn niet de enige cijfers waarmee bedrijven investeerders over de streep trekken. Ook rapporteren over duurzaamheid of ESG blijkt een positief effect te hebben. Een gesprek met Hans Verboven, professor Sustainability en Business Ethics aan de Universiteit Antwerpen. 

Waarom is het belangrijk om niet alleen over ebitda en cashflows te praten in de jaarrapportering, maar ook over duurzaamheidsinspanningen?

Hans Verboven: ‘Geïntegreerde rapportering bestaat al langer, maar wint enorm aan belang door de toenemende regelgeving (hard law) en de verwachtingen van tal van stakeholders rond ESG (soft law). Waarom kiezen bedrijven vrijwillig voor duurzaamheidsrapportage boven op het wettelijk verplichte? Omdat dat bij investeerders, banken, klanten, sollicitanten en andere stakeholders goodwill creëert.’

‘Door inkijk te bieden in de ESG-inspanningen stijgt de geloofwaardigheid en de reputatie van het bedrijf, en kunnen stakeholders beter geïnformeerde beslissingen nemen. Bedrijven die communiceren over duurzaamheid geven blijk van een gedegen risicomanagement en goed bestuur.’

‘Bedrijven moeten dan wel goed weten welke data en metrics ze rapporteren en welke definities ze gebruiken. Op vlak van transparantie en eenvormigheid maken we dankzij de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) echt een kwantumsprong.’

‘Steeds meer bedrijven rapporteren overigens over duurzaamheid. Een studie van KPMG bij top 100-bedrijven uit 49 landen toont aan dat het percentage in 10 jaar steeg van 64 naar 79 procent. In Europa zal de CSRD dat nog een boost geven.’

Is er een relatie tussen duurzaamheidsverslaggeving en marktwaardering?

Verboven: ‘Onderzoekers hebben het verband tussen bedrijfswaarde en vrijwillige duurzaamheidsrapportering bestudeerd. De eerste jaren blijkt rapporteren over duurzaamheid vreemd genoeg een negatieve invloed te hebben op Tobin’s Q (een ratio die de marktwaarde van een bedrijf vergelijkt met de vervangingswaarde van zijn tastbare activa, om te beoordelen of een bedrijf onder- of overgewaardeerd is).’

‘Maar na verloop van de jaren wordt de impact positief. Er zijn dus duidelijk opstartkosten en investeringen renderen niet vanaf de eerste dag. Bedrijven waarvan de rapporten extern geauditeerd worden, scoren beter. Bedrijven die consistent over hun duurzaamheidsinspanningen communiceren, zien dat volgens het onderzoek beloond worden met een hogere marktwaarde.’

‘Ik laat wel in het midden of er altijd sprake is van causaliteit dan wel correlatie. Zijn goede bedrijven duurzaam omdat ze een goed bestuur hebben, of zijn ze goed omdat ze duurzaam zijn? Dat is een vraag waarmee ik mijn studenten plaag (lacht). Voor mij is duurzaamheid zowel een zaak van het bedrijfs-DNA als ook een logisch gevolg van goed risicomanagement.’ 

9 tips om duurzaamheidsinitiatieven effectief te communiceren

  • Creëer een duidelijk duurzaamheidsverhaal dat aansluit op de bedrijfswaarden en het bedrijfsmodel.
  • Maak gebruik van meerdere kanalen om uw duurzaamheidsinspanningen te communiceren.
  • Gebruik objectieve data en statistieken om uw beweringen te staven.
  • Laat voorbeelden uit de praktijk zien.
  • Betrek werknemers, klanten, leveranciers en de lokale gemeenschap bij uw duurzaamheidsinspanningen.
  • Wees transparant over zowel successen als mislukkingen – dat zorgt voor een authentiek en geloofwaardig verhaal.
  • Valoriseer al het werk voor de CRSD (het verplicht nummertje) met een meer commerciële en informatieve rapportering in een mooie brochure.
  • Informeer belanghebbenden over relevante duurzaamheidskwesties en hoe uw bedrijf die aanpakt.
  • Vier successen om uw team te motiveren en anderen te inspireren om actie te ondernemen.