‘Wat duurzaamheidsrapportering zo interessant maakt? Een groot deel van het bedrijf is erbij betrokken’

Peter Van den Spiegel (KPMG) en Véronique Toully (UCB)
Peter Van den Spiegel (KPMG) en Véronique Toully (UCB) ©Marco Mertens

Als je wil rapporteren over duurzaamheid, moet je werk maken van een doordachte data & rapporteringsstrategie en de nodige processen uittekenen. Dat zeggen Peter Van den Spiegel van KPMG en Veronique Toully van UCB.

Dat bedrijven elk jaar hun financiële resultaten moeten publiceren, is vanzelfsprekend. Voor grote bedrijven komt daar binnenkort een jaarlijkse opgave bij. Europa verplicht hen te rapporteren over duurzaamheid in de brede zin van het woord.

Wat houdt de dubbele materialiteitsanalyse in?

Ontdek meer in het volgende artikel: ‘De verduurzaming van Europa zal met en door bedrijven gebeuren, of ze zal niet gebeuren’

‘De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) omvat meer dan 300 datapunten die in meer of mindere mate relevant zijn voor bedrijven. Die data zijn verspreid over de drie ESG-pijlers: environment, social en governance‘, zegt Peter Van den Spiegel, partner en head of lighthouse bij KPMG. ‘Via een dubbele materialiteitsanalyse, een onderzoek bij interne en externe stakeholders, gaan bedrijven na waarop zij moeten focussen.’

Afhankelijk van de uitkomst van zo’n oefening kan het aantal datapunten waarop je moet rapporteren gemakkelijk oplopen tot 150.

Teamwork bij UCB

Voor sommige bedrijven zal grondstoffenschaarste een belangrijk onderwerp zijn, terwijl andere vooral moeten rapporteren over hoe ze mensenrechtenschendingen vermijden. ‘Het bepalen van die onderwerpen is maar een eerste stap. Daarna is het de uitdaging die data te verzamelen. Niet alleen hebben bedrijven veel gegevens waarover ze moeten rapporteren, ze zijn bovendien verspreid over de organisatie. Dat geldt ook voor de onderliggende data. Bijgevolg moeten teams samenwerken om de gewenste resultaten te behalen’, zegt Van den Spiegel.

Is jouw bedrijf klaar voor de nieuwe CSRD?

Start vandaag met een doordachte data & rapporteringsstrategie.
Ontdek hier meer.  

Dat is het geval bij het farmabedrijf UCB, waar Veronique Toully als Global Head of Sustainability, Corporate Affairs and Risks een belangrijke rol speelt in de CSRD-oefening. ‘Wij rapporteren al jaren over de meeste onderwerpen die in onze recente dubbele materialiteitsanalyse naar boven kwamen, maar de manier waarop we dat doen, is nu anders. Wij rapporteren over alle relevante aspecten, zoals ethisch gedrag en milieu. Maar de sociale aspecten, met op kop de toegang tot medicijnen, zijn voor ons essentieel. De schoonheid van de CSRD is dat een groot deel van het bedrijf betrokken moet zijn. Bij ons gaat het onder andere om mensen die bezig zijn met financiën, IT, hr, aankopen, ontwikkeling en commercialisering van onze medicijnen.’

‘De CSRD gaat niet over de rapporten zelf, maar over de manier waarop ondernemingen hun werking bijsturen om een positieve impact te hebben op de samenleving’

Veronique Toully, UCB

Technologie en processen

Er was al heel wat informatie voorhanden bij UCB, maar dankzij een diepgaande analyse was het duidelijk wat er nog ontbrak of niet op de juiste manier gestructureerd was. In tegenstelling tot financiële gegevens, die doorgaans in een relatief klein aantal onderling verbonden systemen worden bewaard, moet je ESG-gegevens vaak verzamelen uit een overvloed aan uiteenlopende systemen.  Dat is problematisch omdat auditoren willen weten hoe ze een bepaalde output kunnen herleiden naar de originele bron. Zo kunnen ze nagaan of de berekening correct verliep.

Het gebruik van de juiste technologie is essentieel om de vereiste dataverzameling, -berekening en rapportering efficiënt en doeltreffend uit te voeren. Ervaring leert dat het onbegonnen werk is om alles in één keer aan te pakken. Een gefaseerde aanpak is aangewezen.  Hierbij moet je rekening houden met de maturiteit van de organisatie in databeheer, het belang van bepaalde gegevenspunten, en de afweging van kosten en baten in automatisering, geeft Peter aan.

‘De CSRD-data-uitdagingen vereisen de juiste balans tussen directe, tactische oplossingen en een duurzame langtermijntransformatie’

Peter Van den Spiegel, KPMG

‘Wij halen onze gegevens nog uit verschillende systemen, maar werken aan een geïntegreerd platform’, zegt Toully. Los van de tools zijn ook de processen belangrijk. ‘De processen evolueren continu mee met de bedrijfsstrategie. De CSRD gaat niet over rapporten, maar over de manier waarop bedrijven hun handelen aanpassen om een positieve impact op de maatschappij te creëren. Het is logisch dat je iedereen daarbij moet betrekken.’

Is jouw bedrijf klaar voor de nieuwe CSRD?

Start vandaag met een doordachte data & rapporteringsstrategie.
Ontdek hier meer.