‘De verduurzaming van Europa zal met en door bedrijven gebeuren, of ze zal niet gebeuren’

Catherine Bals en Michael Wagemans, ©Frank Toussaint

Dankzij de dubbele materialiteitsanalyse weten bedrijven in de toekomst beter wat hun impact is op het klimaat en omgekeerd. Michael Wagemans van KPMG licht samen met Catherine Bals van Proximus de nieuwe Europese duurzaamheidsrichtlijn toe.

In de strijd tegen de klimaatverandering vormen bedrijven een cruciale schakel: zij zijn het die op grote schaal impact kunnen creëren. In het plan van de Europese Commissie om een klimaatneutraal continent te worden, gaat veel aandacht dan ook uit naar hoe bedrijven hun steentje moeten bijdragen. Zo is er de CSRD, een richtlijn die bedrijven laat rapporteren over de voor hen relevante duurzaamheidsthema’s. Die ontdekken ze aan de hand van een dubbele materialiteitsanalyse.

‘Proximus rapporteerde reeds uitgebreid over duurzaamheid, maar tegelijkertijd beseft men hoe complex de CSRD is’

Michael Wagemans, Head of Sustainability bij KPMG

‘Er waren altijd al raamwerken en manieren om na te gaan welke impact je als bedrijf had op je omgeving, maar tot nu toe werden die naar eigen goeddunken toegepast. Zo werden courant vragenlijsten over duurzaamheid naar belanghebbenden gestuurd om een selectie te maken van relevante thema’s en rapporteerde men daar dan over in het duurzaamheidsrapport. Ook de filosofie erachter kon verschillen. De Anglo-Amerikaanse methode kijkt vooral naar de financiële impact, terwijl het Global Reporting Initiative focust op de impact van een bedrijf op mens, milieu en maatschappij’, vertelt Michael Wagemans, Head of Sustainability bij KPMG.

Wat is de impact van jouw bedrijf op de omgeving en omgekeerd?

Voer een dubbele materialiteitsanalyse uit en ontdek welke duurzaamheidsthema’s relevant zijn voor jouw bedrijf. Ontdek meer bij KPMG.

Met de dubbele materialiteitsanalyse combineert de Europese Commissie voortaan die twee visies. ‘In mensentaal: wat is de impact van een bedrijf op haar omgeving én omgekeerd? De CSRD bevat onder andere tien themagerichte standaarden die invulling geven aan ESG, en er komen ook sectorspecifieke standaarden’, licht Wagemans toe.

De dubbele materialiteitsanalyse van Proximus

Omdat elk bedrijf anders is, is het belangrijk om eerst te bepalen over welke thema’s je moet rapporteren. Voor de ene organisatie is biodiversiteit belangrijk, terwijl in andere sectoren de circulaire economie een aandachtspunt is. Wagemans: ’In een dubbele materialiteitsanalyse ga je interne en externe belanghebbenden bevragen om na te gaan wat relevant is. Een aantal richtlijnen verduidelijken hoe je dat moet doen, en het proces is diepgaander dan wat bedrijven tot nu toe deden. Zo kunnen ze op een gestructureerde manier aan hun leveranciers, klanten of werknemers vragen hoe zij kijken naar duurzaamheid ten opzichte van het bedrijf.’

Michael Wagemans en Catherine Bals

Eén van de bedrijven die een dubbele materialiteitsanalyse liet uitvoeren is Proximus. ‘Omdat we vinden dat een neutrale blik belangrijk is, besloten we om de consultants van KPMG hiervoor in te schakelen’, zegt Catherine Bals, Sustainability Department Lead bij Proximus. ‘Samen met hen bepaalden we wie van onze stakeholders te benaderen en wat de beste manier was om dat te doen. Bij sommige was dat via een kwantitatieve analyse, met andere hadden we één-op-één gesprekken.’

‘Uit de materialiteitsanalyse bleek dat negen van de tien standaarden relevant zijn voor ons, want wat Proximus doet gaat zeer breed’

Catherine Bals, Sustainability Department Lead bij Proximus

Het resultaat van die oefening is een overzicht van de mogelijke impact, risico’s of opportuniteiten op het vlak van duurzaamheid. ‘Uit de analyse bleek dat negen van de standaarden relevant zijn voor ons, want wat Proximus doet gaat zeer breed. Circulariteit is bijvoorbeeld een topprioriteit, net als digitale inclusie en cybersecurity’, zegt Bals.

In een volgende stap kan Proximus, daar waar het nog niet het geval was, concrete actieplannen met bijhorende doelstellingen opstellen. ‘Overstromingen zoals in Wallonië in 2021 kunnen een grote impact op onze infrastructuur hebben. Dat nemen we absoluut mee in de risicoanalyse om onze businesscontinuïteit te garanderen. Tegelijkertijd zijn er opportuniteiten, zoals de opkomst van slimme gebouwen die wij van technologie kunnen voorzien’, vertelt Bals.

Niet te onderschatten

Wagemans benadrukt dat transparantie essentieel is. ‘Je moet wat je doet, laten valideren door het directiecomité en de raad van bestuur. Proximus rapporteerde reeds uitgebreid over duurzaamheid, maar tegelijkertijd beseft men hoe complex de CSRD is. Daar zijn ze niet alleen in, want ik merk bij tal val Belgische bedrijven dat ze veel intern werk hebben om zo’n project tot een goed einde te brengen. Het is ontzettend belangrijk, want het gaat om de verduurzaming van Europa. Die zal met en door de bedrijven gebeuren, of ze zal niet gebeuren.’