Wat riskeert een bedrijf dat niet aan de CSRD voldoet?

Sustainability Reporting Directive (CSRD) niet of onvoldoende naleven? Nog niet alle details zijn uitgeklaard. Maar vrijblijvend is de CSRD allerminst.

Eerst en vooral heeft het niet of onvoldoende naleven van de CSRD mogelijke financiële gevolgen. Bedrijven die niet rapporteren, kunnen boetes opgelegd krijgen: tot 10 miljoen euro of 0,5 tot 1 procent van hun jaaromzet, aldus sommige bronnen.

Deze aanzienlijke boete weerspiegelt het belang van transparante ESG-rapportage en moedigt bedrijven aan om prioriteit te geven aan hun inspanningen op vlak van duurzaamheid.

Afhankelijk van lidstaat

Volgens de richtlijn zijn in de nabije toekomst ook niet-EU-bedrijven met EU-dochterondernemingen die bepaalde jaarlijkse omzetdrempels halen, verplicht om hun milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) effecten openbaar te maken.

Ook zij riskeren vergelijkbare boetes bij het niet of onvoldoende naleven van de CSDR. Vanaf wanneer de EU-Commissie start met het opleggen van sancties is voorlopig onbekend. De aard van de sancties en de hoogte van de boetes zullen waarschijnlijk afhangen van de verschillende lidstaten.

Vanaf wanneer de EU-Commissie start met het opleggen van sancties is voorlopig onbekend.

Meer focus

Organisaties die de CSDR onvoldoende naleven, missen ook een aantal voordelen die deze nieuwe rapportagevereisten met zich meebrengen. Door duurzaamheid in de bedrijfsstrategie te integreren, genieten organisaties op de lange termijn immers van een betere reputatie bij hun klanten, werknemers en andere stakeholders. En ze kunnen er ook toegang mee krijgen tot vers kapitaal, via nieuwe investeerders.

De CSDR zorgt er ook voor dat bedrijven veel doelgerichter de milieu-, sociale en financiële risico’s verminderen. De gegevens die ze daarvoor moeten verzamelen, leveren bovendien beter geoptimaliseerde processen op. Een grondig onderzoek naar duurzaamheid in de toeleveringsketen verscherpt ook de focus voor innovaties.

Concurrentievoordeel

Met andere woorden: bedrijven kunnen dankzij de CSRD tal van nieuwe kansen identificeren, waarmee ze hun positie in de toekomst kunnen verstevigen. Dat maakt van de CSRD een manier om een concurrentievoordeel te creëren. Dit missen is iets wat geen enkele organisatie wil doen, of zich kan veroorloven.