Helft kmo’s weet weinig over ESG-wetgeving

Gerd Callewaert, Managing Director bij Ipsos Belgium

Bedrijven beschikken over te weinig juridische kennis op het vlak van ESG (Environment, Social & Governance). En de zoektocht naar de juiste informatie verloopt moeizaam. Dat blijkt uit een bevraging van 310 bedrijven. ‘In het licht van de toenemende Europese rapporteringsverplichtingen, kan dit een probleem worden’, zegt Gerd Callewaert van onderzoeksbureau Ipsos Belgium.

Meer dan 4 op de 10 bedrijven vinden moeilijk duidelijke antwoorden op hun ESG-vragen. Slecht 15 procent meent dat hun kennis over de regelgeving ter zake op punt staat. Het verbaast dus niet dat 44 procent van die bedrijven vragende partij is om beter geïnformeerd te worden over de impact van de ESG-regels op hun bedrijf.

Die cijfers staan in een onderzoek dat Ipsos Belgium uitvoerde bij 310 Belgische bedrijven met meer dan 10 werknemers. De resultaten werden voorgesteld tijdens het Power of ESG-event van Trustmedia.

Slechte kennis

Over welke bedrijven gaat het? Volgens Statbel telt ons land meer dan 1,1 miljoen bedrijven. Het overgrote deel daarvan zijn eenmanszaken en kmo’s. Meer dan 37.000 bedrijven tellen minstens tien medewerkers: deze ondernemingen komen potentieel in aanmerking voor de CSRD-regelgeving (zie kader).

‘80 procent daarvan zijn kmo’s met minder dan vijftig medewerkers: daarvan geeft 53 procent aan een slechte kennis te hebben over de ESG-regels’, zegt Gerd Callewaert.

Geen strategie

Twee op de drie bedrijven beseffen dat er een verplichte duurzaamheidsrapportage op hen afkomt. Maar veel bedrijven (42%) vinden het niet makkelijk om relevante ESG-informatie te vinden. Dat geldt nog meer voor kleinere kmo’s. ‘72 procent van de Belgische bedrijven heeft nood aan een gecentraliseerde plek waar ze ESG-info en -regels kunnen terugvinden’, verduidelijkt Gerd Callewaert.

8 procent van de bedrijven zegt dat ze meer winst maken omdat ze aandacht schenken aan ESG.

Gerd Callewaert, Managing Director bij Ipsos Belgium

33 procent van de bevraagde bedrijven vindt het voeren van een ESG-policy belangrijk. ‘Tegelijk geeft 38 procent van de bedrijven met meer dan tien medewerkers aan helemaal niets te ondernemen’, benadrukt Gerd Callewaert. ‘Het zijn vooral de grote bedrijven met meer dan 200 medewerkers die een duidelijke ESG-strategie hanteren.’

Belangrijk voor imago

35 procent van de bedrijven met meer dan tien medewerkers vindt dat ESG belangrijk is voor de war for talent. Vooral omdat steeds meer kandidaten verwachten dat hun werkgever duurzame initiatieven neemt.

‘48 procent van de kleinere bedrijven communiceert extern over hun ESG-inspanningen, bij grote ondernemingen is dat 75 procent’, weet Gerd Callewaert.

43 procent van de ondervraagde organisaties meent dat ESG-initiatieven een positieve impact hebben op hun imago. ‘8 procent zegt zelfs dat ze meer winst maken omdat ze aandacht schenken aan ESG’, besluit Gerd Callewaert. ‘De meeste bedrijven zijn het er uiteindelijk over eens dat EGS-initiatieven bijdragen tot een beter klimaat en een sterkere samenleving.’

Wat is de CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-richtlijn die bedrijven verplicht om uitgebreide informatie over duurzaamheid en maatschappelijke impact te rapporteren. Deze richtlijn beoogt meer transparantie en wil greenwashing voorkomen. De wettelijke verplichting voor duurzaamheidsrapportage wordt gefaseerd ingevoerd.

  • Vanaf 2025 geldt ze voor grote beursgenoteerde Europese bedrijven met meer dan 500 werknemers.
  • Vanaf 2026 ook voor grote Europese bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
  • En vanaf 2027 geldt de regelgeving ook voor beursgenoteerde kmo’s met minstens 10 medewerkers.