Boardroom-activisme: 4 vragen voor CFO Els Verbraecken (DEME)

Kunnen bestuursleden en aandeelhouders via boardroom-activisme bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering? ‘De tijd van dure woorden en verre beloften rond duurzaamheid is voorbij.’

Is boardroom-activisme alleen weggelegd voor NGO’s die één aandeel kopen om in de algemene vergadering een punt te maken?

‘Ik zou boardroom-activisme eerder definiëren als het actief proberen om zaken binnen een onderneming effectief in beweging te krijgen. Activisme kan evengoed starten vanuit het management. Door als management en/of board te beslissen om bijvoorbeeld leningen gekoppeld aan duurzaamheid aan te gaan, dwing je de organisatie om de eerste stappen richting bepaalde ESG-doelstellingen ook concreet te zetten en blijft het niet enkel bij woorden.’

Welke rol spelen stakeholders zoals activistische investeerders of maatschappelijke organisaties hierin?

‘De tijd van dure woorden en verre beloften rond duurzaamheid is voorbij. Niet alleen activistische investeerders en maatschappelijke organisaties, maar ook een belangrijk deel van onze klanten bij DEME, bijvoorbeeld van de offshore windactiviteiten, en ook banken en kredietverzekeraars verwachten steeds meer dat je op een transparante en onderbouwde manier voortgang kan tonen rond je duurzaamheidsinitiatieven. Het hierover bevragen van bedrijven zorgt voor een aanhoudende druk om te blijven verbeteren.’

Hoe kunnen bestuursleden en aandeelhouders hun invloed gebruiken om werk te maken van duurzaamheidsdoelen?

‘Elke aandeelhouder kan ESG als een essentiële parameter gebruiken bij het nemen van investeringsbeslissingen. De impact hiervan is natuurlijk meer betekenisvol bij grotere aandeelhouders dan bij diegenen met minder aandelen.’

Een evenwicht tussen duurzaamheidsinitiatieven en winstgevendheid is er nog niet, maar de nieuwe Europese ESG-wetgeving zou toch een stap in de juiste richting moeten zijn.

Els Verbraecken, Chief Financial Officer bij DEME

‘Het opzetten van de juiste Governance rond ESG is tevens zeer belangrijk en kan mee aangestuurd worden door aandeelhouders. Zij kunnen ervoor zorgen dat er voldoende aandacht van aandeelhouders en management naar ESG gaat.’

‘Verder kunnen zij er mee op toezien dat dit op de juiste niveaus binnen de organisatie op tafel wordt gelegd. Daarbj kunnen verschillende vragen worden gesteld. Wordt er een Sustainability Board opgericht die een strategie en actieplan voorstelt en goedkeurt? Wordt deze strategie goedgekeurd door de aandeelhouders en wordt er nadien voldoende draagvlak gecreëerd op de uitvoerende niveaus?’

Welke verantwoordelijkheden dragen bestuursleden en aandeelhouders wat betreft het evenwicht tussen duurzaamheid en winstgevendheid?

‘Bestuursleden en aandeelhouders dragen een belangrijke verantwoordelijkheid, waarbij het opvolgen en bewaken van een al dan niet gelijk speelveld binnen je sector en het bepalen van de snelheid bij het uitrollen en opschalen van duurzaamheidsinitiatieven essentieel zijn. Een evenwicht tussen duurzaamheidsinitiatieven en winstgevendheid is er momenteel nog niet, maar de opkomende ESG-wetgeving in Europa zou hier toch een stap in de juiste richting moeten zijn.’