Hoe verzoen je duurzaamheid met financieel resultaat?

Volgens de Zürichse professor Thomas Keil zijn twee criteria van belang bij het nemen van strategische beslissingen. Het project moet winstgevend zijn en moet maatschappelijke waarde hebben. ‘Pas dan mag een project doorgaan’, herinnert Saartje Verbeke van Guberna zich van de Summer School-sessie waar ze Keil zag spreken.

Prof. dr. Saartje Verbeke is onderzoeker financial governance bij Guberna, een instituut dat goed bestuur wil bevorderen bij organisaties en bedrijven. Ook zij vindt dat er meer is dan de aandeelhouder. ‘Duurzame waardecreatie betekent dat bedrijven expliciet rekening houden met de langetermijnimpact van hun activiteiten en aandacht schenken aan de belangen van alle legitieme stakeholders.’

‘Maar het begrip ‘stakeholders’ is heel breed’, weet Verbeke. ‘Daarom is het essentieel om die stakeholders te identificeren en te categoriseren. Wie moet er inspraak hebben? Wie moet gehoord worden? Wie heeft een directe impact op de beslissingen?’

Voor veel bedrijven is duurzaamheid nog een heel breed thema. Ze zijn hard op zoek naar hoe ze dit kunnen definiëren voor hun organisatie.

Saartje Verbeke, onderzoeker bij Guberna

Bij Guberna merken ze dat veel bedrijven in een transitiefase zitten. ‘Duurzaam ondernemen staat absoluut op de agenda bij heel veel raden van bestuur’, aldus Verbeke. ‘De aandacht gaat vooral naar milieu en klimaat, maar er komen ook vragen rond het sociale aspect, over omgaan met je stakeholders. Voor heel wat bedrijven is het thema echter nog heel breed. Ze zijn hard op zoek naar hoe ze duurzaamheid kunnen definiëren voor hun organisatie.’

Drie uitdagingen

Guberna publiceerde onlangs een studie over ‘sustainable value creation’ bij beursgenoteerde bedrijven en onderzocht de uitdagingen die bestuurders daarbij ondervinden. Drie belangrijke thema’s kwamen naar voren: een gebrek aan data, kennis en financiële middelen.

‘De regelgeving eist dat ondernemingen rapporteren over hun duurzaamheidsinitiatieven, maar ze hebben het moeilijk om alle data te vinden’, merkt Verbeke. ‘Je hebt iemand nodig in de organisatie die toegang heeft tot al die data. Het tweede punt was een gebrek aan kennis. Hebben we de juiste mensen in de raad van bestuur en in de organisatie? Begrijpen we de uitdagingen goed? En het derde punt was financieel. Want het vraagt grote investeringen, vooral van de grote bedrijven die een omslag moeten maken. Dus ook dat is een uitdaging voor die bedrijven: hoe ver kunnen ze gaan?’

De regelgeving eist dat ondernemingen rapporteren over hun duurzaamheidsinitiatieven, maar ze hebben het moeilijk om alle data te vinden.

Saartje Verbeke, onderzoeker bij Guberna

‘De definitie van goed bestuur evolueert in de tijd’, besluit Verbeke. ‘Waar voorheen het accent lag op het creëren van waarde voor de aandeelhouders, zien we dat maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds belangrijker wordt. Met een steeds belangrijker wordende rol voor een raad van bestuur.’