5 prioriteiten die ondernemingen duurzamer maken

Michael Anseeuw, CEO van BNP Paribas Fortis

Grote onderneming of kmo, beursgenoteerd of niet: elk bedrijf heeft er vandaag belang bij van ESG (environmental, social, governance) een prioriteit te maken. Want klanten willen een duurzamere economie – 83% van de Belgen vindt dat een taak voor bedrijven. Ook potentiële werknemers kiezen liever voor een onderneming met een sterke reputatie op dat vlak. En voordelige financiering is steeds vaker gekoppeld aan ESG-criteria.

Michael Anseeuw, CEO van BNP Paribas Fortis, merkt dat steeds meer bedrijven daarvoor bij hun bankier aankloppen. ‘Uit een enquête bij middelgrote ondernemingen blijkt dat ondernemers met vragen – ook niet-bancaire – het liefst naar hun bankier gaan.’ De bank heeft dan ook een robuust duurzaamheidsbeleid met vijf strategische prioriteiten.

1. Advies op maat

De transitie financieren met sustainable loans of green bonds? Daarvoor kan een bedrijf bij BNP Paribas Fortis terecht. Maar de bank gaat verder. Via een partnerschap met adviesbureau Climact kunnen grote ondernemingen hun impact meten. En in België heeft de bank een eigen Sustainable Business Competence Centre.

‘Daar werken onder andere biologen, ingenieurs, milieu-experts’, vertelt Anseeuw. ‘Zij denken mee met de onderneming over oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken.’ Op het niveau van BNP Paribas Group is er de Low Carbon Transition Group, waarbij honderden collega’s uit de hele wereld klanten bijstaan. ‘Het ESG-vraagstuk is immers geen Belgisch vraagstuk maar een dat op wereldschaal moet worden aangepakt.’

2. Duurzame mobiliteit mogelijk maken

Arval, een dochter van BNP Paribas Fortis die een volledige mobiliteitsoplossing biedt, helpt bedrijven die hun wagenpark willen elektrificeren. ‘We leasen niet enkel elektrische wagens, maar installeren ook laadpalen bij het bedrijf en bij de werknemer thuis, én beheren de software, wat handig is om betaalmogelijkheden te integreren’, vertelt Anseeuw.

Voor ondernemingen die hun werknemers ook met het openbaar vervoer zien komen, is er de Arval Mobility-app. Daarin beheren werknemers hun mobiliteitsbudget en boeken ze trajecten met bijvoorbeeld de tram of deelstep. ‘Handig voor de gebruikers, en bedrijven hoeven geen administratieve kracht in te zetten om alles op te volgen. De ontzorging voor klanten is dubbel: op vlak van mobiliteit én op vlak van duurzaamheid.’

Bedrijven appreciëren duidelijke doelstellingen. We zijn waarschijnlijk selectiever dan andere banken, maar die voortrekkersrol spelen we graag.

Michael Anseeuw, CEO van BNP Paribas Fortis

3. Innovatieve nieuwbouw of ingrijpende renovatie

In België is 19 procent van de broeikasgassen toe te schrijven aan afgewerkte gebouwen. ‘We kozen ervoor het goede voorbeeld te geven door zelf een CO2-neutrale hoofdzetel te bouwen met innoverende technologieën. Regelmatig komen klanten hier inspiratie opdoen’, zegt Anseeuw.

Met voordelige leningen steunt de bank zowel bedrijven als particulieren, bij nieuwbouw en renovatie. ‘Daarnaast financieren we de aanleg van fotovoltaïsche parken. Op het dak van de Slachthuizen van Anderlecht bijvoorbeeld ligt het grootste stedelijke zonnepanelenpark van Europa. We zien ook meer en meer klanten die zelf energieproducent voor anderen worden.’

4. Verantwoord beleggen

BNP Paribas Fortis heeft het ruimste scala aan duurzame en verantwoorde beleggingsmogelijkheden. Interessant voor bedrijven die zelf verantwoord willen beleggen, of voor ondernemingen die geld willen ophalen op een duurzame manier.

‘De lat om in onze duurzame fondsen opgenomen te worden ligt hoog, maar we begeleiden bedrijven daarin. Zo bieden we beleggers garanties, én ondernemingen krijgen een extra prikkel om hun ESG-doelstellingen aan te scherpen.’

Ook private equity is voor de bank een hefboom in de transitie. ‘We mikken op 1 miljard investeringen in private equity tegen 2025. Daarbij gaan we proactief op zoek naar spelers die niet enkel duurzamer willen werken, maar ook echt meedenken aan oplossingen, bijvoorbeeld op vlak van technologie of mobiliteit.’

5. Sociale en digitale inclusie = economische en maatschappelijke inclusie

Via microStart begeleidt BNP Paribas Fortis micro-ondernemers en daarnaast heeft de bank ook een vijfhonderdtal sociale ondernemers in portefeuille, die begeleiding en financiering krijgen. ‘Vanuit risicoperspectief misschien niet de eerste keuze voor een bank, maar alle soorten ondernemers steunen zit nu eenmaal in ons DNA’, vertelt Anseeuw.

De bank komt ook al jaren op voor digitale inclusie. Zo steunt ze startende ondernemers in hun zoektocht naar technologische oplossingen, met onder andere Google als partner. ‘In 2020 hebben we ook het ecosysteem DigitAll opgericht. Sindsdien hebben meer dan 100 organisaties het charter voor digitale inclusie ondertekend, wat wil zeggen dat digitale inclusie opgenomen wordt in hun strategie.’

‘Tegen 2050 koolstofneutraal, met tussentijdse doelstellingen’

De groep BNP Paribas is een van de stichtende leden van de Net Zero Banking Alliance, een coalitie van banken die hun krediet- en beleggingsportefeuilles aanpassen om uiterlijk tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

Daar horen strakke tussentijdse doelstellingen bij in tal van sectoren zoals automotive, energie, maar ook staal, aluminium en cement. ‘Bedrijven appreciëren die duidelijkheid. We zijn waarschijnlijk selectiever dan andere banken, maar die voortrekkersrol spelen we graag’, zegt Anseeuw.

BNP Paribas Net Zero Commitments and Trajectory