‘Voor veel bedrijven kan de CSRD een houvast bieden op vlak van duurzaamheid’

Catherine Bals en Steven Mulkens, ©Frank Toussaint

Een nieuwe Europese richtlijn legt bedrijven op hoe ze voortaan aan duurzaamheidsrapportering moeten doen. Steven Mulkens van KPMG licht de CSRD toe, en Catherine Bals van Proximus vertelt hoe zij de eerste stappen namen om aan de wetgeving te voldoen.

Al decennialang moeten bedrijven verslag uitbrengen over hun prestaties van het afgelopen boekjaar. Momenteel zijn enkel grote Organisaties van Openbaar Belang (OOB) verplicht om specifiek over duurzaamheid te rapporteren; andere bedrijven kunnen dit vrijwillig doen. Organisaties die al verslag uitbrengen over hun ESG-inspanningen, baseren zich vaak op een bestaand rapporteringskader waarbij ze verschillende definities hanteren of andere klemtonen leggen. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) brengt daar verandering in.

Alle materiële duurzaamheidsthema’s vereisen een strategie. Dat betekent doelen bepalen, een roadmap opstellen en implementeren, processen aanpassen en erover rapporteren.

Catherine Bals, Sustainability Department Lead bij Proximus

‘De CSRD is een nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheidsstrategie, -beleid en -rapportering. Ze wordt tegen begin juli 2024 in nationale wetgeving omgezet en kadert binnen de Europese Green Deal. ‘Het doel van de CSRD is het verhogen van de kwaliteit, transparantie en vergelijkbaarheid van de duurzaamheidsrapportage’, zegt Steven Mulkens. Als Executive Director binnen KPMG Bedrijfsrevisoren ondersteunt hij bedrijven op vlak van duurzaamheidsrapportering en -attestatie.

Drie stappen ter voorbereiding op de CSRD

In eerste instantie treedt de CSRD in 2024 in werking voor grote Europese OOB’s1. In de daaropvolgende jaren moeten ook andere grote ondernemingen, die voldoen aan twee van de drie vastgelegde criteria2, de richtlijn volgen, net als beursgenoteerde KMO’s. Door een framework en rapporteringsstandaarden (ESRS3) aan te reiken en de attestatie van duurzaamheidsinformatie te verplichten, wil de Europese Commissie de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de rapportering verbeteren.

Is jouw bedrijf klaar voor de nieuwe CSRD?

Start vandaag met jouw stappenplan naar CSRD-compliance en creëer een competitief voordeel.

Ontdek hier meer.

‘Bedrijven die zich voorbereiden op de implementatie van de CSRD, zullen initieel drie stappen moeten nemen’, zegt Mulkens. ‘Ten eerste moeten ze hun groepsstructuur analyseren om de draagwijdte en het niveau van rapportering binnen de groep te bepalen. Daarna volgt de dubbele materialiteitsanalyse, waarbij materiële duurzaamheidsthema’s worden geïdentificeerd die het onderwerp vormen van de rapportering. Deze analyse houdt rekening met de impactmaterialiteit4 en de financiële materialiteit5.

Het resultaat van de materialiteitsanalyse zijn een aantal materiële thema’s die op hun beurt gelinkt kunnen worden aan rapporteringsvereisten in de ESRS. Als derde stap moeten bedrijven dan de maturiteit van hun duurzaamheidsstrategie en -rapportage evalueren en hiaten ten opzichte van deze rapporteringsvereisten identificeren. Die analyse vormt de basis voor de opzet van een realistisch plan, dat aangeeft welke acties er genomen moeten worden om de kwaliteit en volledigheid van de duurzaamheidsprocessen en -gegevens te verbeteren. Mulkens: ‘Op basis van de conclusies uit deze stappen kan een roadmap opgesteld worden. Die moet ervoor zorgen dat de onderneming tijdig voldoet aan de vereisten van de CSRD en de ESRS. Bedrijven die vandaag al van start gaan met dit stappenplan kunnen een competitief voordeel creëren en hun reputatie versterken.’

Steven Mulkens en Catherine Bals, ©Frank Toussaint

CSRD in de praktijk: Proximus

Verschillende Belgische bedrijven bereiden zich voor op de nieuwe manier van rapporteren. Zoals Proximus, dat vanaf 2024 de richtlijn moet volgen. ‘De CSRD vormt een toolbox waarmee bedrijven aan de slag gaan om op een structurele manier te verduurzamen. Het maakt je inspanningen zeer meetbaar en de rapporteringen van verschillende bedrijven vergelijkbaar’, zegt Catherine Bals, Sustainability Department Lead bij Proximus. Samen met de experten van KPMG ging Proximus aan de slag om de drie stappen richting CSRD compliance te nemen.

Bedrijven die vandaag al starten met hun stappenplan naar CSRD compliance kunnen een competitief voordeel creëren en hun reputatie versterken.

Steven Mulkens, Executive Director bij KPMG

‘Uit de dubbele materialiteitsanalyse bleken negen van de twaalf ESRS relevant voor ons, niet verwonderlijk gelet op de grote impact die Proximus heeft op de maatschappij. Dat een bedrijf als het onze moet focussen op digitale inclusie en cybersecurity is evident, maar ook circulariteit vereist een specifieke aanpak. Concreet gaan we nu, daar waar nog niet aanwezig, voor elk materieel duurzaamheidsthema een strategie uitwerken. Dat betekent doelen bepalen, een roadmap opstellen en implementeren en erover rapporteren’, legt Bals uit.

Heel wat interne processen dienen aangepast te worden om ervoor te zorgen dat duurzaamheid nog meer verankerd wordt doorheen het bedrijf én ervoor te zorgen dat het makkelijker wordt om verslag uit te brengen rond de duurzaamheidsambities. Volgens Bals is dat niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. ‘Veel bedrijven zien de CSRD als een verzameling vakjes die ze moeten afvinken. Maar voor wie in duurzaamheid gelooft, is dit sowieso the way to go. De richtlijn kan hen een houvast bieden, die de opportuniteiten op vlak van duurzaamheid net blootlegt.’

1 Grote Organisaties van Openbaar Belang: beursgenoteerde bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen met meer dan 500 werknemers.
2 De drie criteria zijn 40 miljoen euro netto-omzet; 20 miljoen euro balanstotaal en 250 werknemers of meer.
3 EU Sustainability Reporting Standards
4 Impact die de onderneming heeft op duurzaamheidsthema’s
5 Impact die duurzaamheidsthema’s hebben op de onderneming