‘De vraag is niet wat verduurzamen kost, maar wel hoe je een erfenis creëert die verder gaat dan economische meerwaarde’

Kris Buysens (Amcor) en Matthias Marescaux (KPMG), © Marco Mertens

Wie werk wil maken van duurzaamheid, kan op verschillende manieren financiële steun van de overheid krijgen. Matthias Marescaux van KPMG en Kris Buysens van Amcor lichten uit eigen ervaring toe hoe dat in zijn werk gaat.

Kan uw bedrijf ook aanspraak maken op groene subsidies? 
Zet uw duurzaamheidsstrategie om in actie met de juiste financiële middelen. Start vandaag! 

Iedere ondernemer zegt wel dat hij duurzaamheid belangrijk vindt, maar hoeveel gaan er effectief over tot duurzame investeringen? Te weinig, vindt Matthias Marescaux. Als Director Grants & Incentives bij KPMG begeleidt hij bedrijven bij de financiering van innovatieve projecten. ‘Momenteel zijn er weinig verplichtingen op het vlak van duurzaamheid, waardoor investeringen vooral afhangen van de ambities van het bedrijf. De vraag is niet hoeveel verduurzamen kost, maar wel wat je als bedrijf wil achterlaten’, zegt hij.

‘Vroeger was innovatie eenvoudig’, vertelt hij. ‘Er was een probleem en daar werd een oplossing voor gezocht. Nu is het complexer en moet je oplossingen met elkaar vergelijken. Wat heeft de minste impact op het milieu? Welke oplossing maakt ons werk aangenamer? Hoe kunnen we onze ambities meetbaar maken? Er is bovendien een shift aan de gang: consumenten en leveranciers laten bedrijven steeds vaker links liggen wanneer die niet verduurzamen.’

‘Innovatie is een constant proces: je wil altijd de volgende stap zetten’

Matthias Marescaux, Director Grants & Incentives bij KPMG

Europees innovatiecentrum in Gent

Om na te gaan of bedrijven in aanmerking komen voor subsidies, bekijkt Marescaux hoe innovaties hen kunnen helpen om te verduurzamen. ‘In eerste instantie kijken we naar het idee. Zit er voldoende innovatie in of is het vooral implementatie? In beide gevallen bestaan er specifieke hulpmiddelen. We kijken ook naar het team van het bedrijf en de financiële slagkracht. Je moet weten waar je aan toe bent. Ondernemingen die materialen moeten aankopen, kunnen hiervoor leningen aangaan. In onze buurlanden geven banken nu al gunstige leningen aan bedrijven die willen vergroenen, zo niet wordt er minstens een eis voor vergroening als voorwaarde gekoppeld om een lening te kunnen krijgen. Tot slot is er het marktpotentieel van de business case. Wat zal het enerzijds opleveren voor het bedrijf en anderzijds voor het gebied in kwestie, bv. Vlaanderen of Wallonië? Op basis daarvan kunnen we een roadmap opstellen en nagaan welke financiële steuninstrumenten er beschikbaar zijn voor de innovatie.’

Een van de bedrijven die KPMG hielp is Amcor, wereldleider in de ontwikkeling en productie van verantwoorde en duurzame verpakkingen. Kris Buysens is er verantwoordelijk voor het operationele stuk rond R&D. ‘Amcor engageerde zich in 2018 om al haar verpakkingen tegen 2025 zo te ontwerpen dat ze recycleerbaar of herbruikbaar zijn, en om meer gerecycleerd materiaal te gebruiken. Dat is vijf jaar eerder dan wat de toekomstige EU regelgeving waarschijnlijk zal eisen, maar de transformatie komt er ook op vraag van onze klanten.’

Die zoektocht gaat gepaard met heel wat innovatie en investeringen. ‘De voorbij jaren werden al heel wat nieuwe labotoestellen en pilootmachines aangekocht om die transformatie mogelijk te maken. We investeren ook in mensen. In Europa hebben we 200 R&D-medewerkers, waarvan 50 in Gent. Daar bouwen we aan ons Europees innovatiecentrum, goed voor een investering van 24 miljoen euro.’

‘Het is belangrijk om als bedrijf een duidelijk strategisch doel te stellen, zodat je weet waar je naartoe moet en op welke termijn’

Kris Buysens, Innovation Center Director bij Amcor

Altijd de volgende stap

Amcor kon aanspraak maken op een mix van subsidies, weet Marescaux. ‘Naast steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten konden ze rekenen op subsidies voor de implementatie van energiebesparende technologieën. Daar komen een 40-tal technologieën voor in aanmerking, en die lijst verandert iedere drie maanden. Zo’n mapping is altijd een momentopname, en daarom is het belangrijk om elkaar vaak te zien. Innovatie is een constant proces: je wil altijd de volgende stap zetten.’

Buysens vult aan: ‘Het is belangrijk om als bedrijf een duidelijk strategisch doel te stellen, zodat je weet waar je naartoe moet en op welke termijn. Zo kan je ook evalueren waar je staat. Goed weten wat je klanten willen, helpt om die richting te bepalen. Je moet focussen, maar wel zonder oogkleppen. Terwijl het ene R&D-team focust op waar onze klanten naar op zoek zijn, houdt een andere groep zich bezig met technologiescouting. Onze sterkte zit in de combinatie van die twee.’

Kan uw bedrijf ook aanspraak maken op groene subsidies? 
Zet uw duurzaamheidsstrategie om in actie met de juiste financiële middelen. Start vandaag