‘Tegen 2030 willen we een fles of blikje inzamelen en recycleren voor elke fles of elk blikje dat we verkopen’

Dries Van Aerde, Global Sustainable Packaging Director bij Coca-Cola Europacific Partners

De toekomst van voeding, dat is ook de toekomst van de verpakking van die voeding, en hoe we de ecologische voetafdruk van die verpakking verkleinen. Die ambitie komt ook duidelijk naar voren in de duurzaamheidsstrategie van Coca-Cola. ‘In de verschillende Europese landen waar Coca-Cola actief is, waren we voortrekkers in het omschakelen naar flessen van gerecycleerd plastic of rPET.’

‘Er is niet zoiets als één enkele beste verpakkingsoplossing, one size fits all’, trapt Dries Van Aerde, Global Sustainable Packaging Director bij Coca-Cola Europacific Partners, het gesprek af. ‘Je moet voor elke verpakking alle factoren afwegen: de CO2-voetafdruk, het waterverbruik, het design en ten slotte de zogenaamde “end of life”. Al is het eigenlijk beter om te spreken van “end of use”: wat je met een verpakking precies doet zodra je ze gebruikt hebt.

Geen enkele gebruikte verpakking zou gezien mogen worden als afval. Het is de grondstof voor een nieuwe verpakking. Er is een mentaliteitsverandering nodig om gebruikte verpakkingen niet langer te beschouwen als afval, of nog erger: zwerfvuil.’ De boodschap van Van Aerde is duidelijk: ‘We moeten ernaar streven om elke verpakking circulair te maken.’

Virgin plastic

Dat ziet er, afhankelijk van de context, telkens anders uit. ‘In de horeca hebben we de hervulbare glazen flessen’, legt Van Aerde uit. ‘Op kantoor kunnen dat tapsystemen zijn, de zogenaamde dispensers. En tot slot heeft voor het on the go-segment – op weg naar je werk, naar huis of naar je sportactiviteit – de petfles nog altijd evidente voordelen: ze is laag in gewicht, hersluitbaar en minder breekbaar. De voorwaarde bij uitstek om te kunnen spreken van een circulaire verpakking is dan wel dat die plastic fles bestaat uit gerecycleerd materiaal, correct wordt ingezameld, en ook effectief gerecycleerd wordt tot een nieuwe fles van gerecycleerd materiaal.’

Van Aerde herinnert zich een recent gesprek tijdens een conferentie. ‘Ik kreeg de ietwat uitdagende vraag of Coca-Cola nog petflessen zou gebruiken indien we helemaal van nul zouden herbeginnen’, zegt hij. ‘Het antwoord is simpelweg ‘ja’. PET heeft tal van voordelen en is de perfecte verpakking in bepaalde omstandigheden, maar dan wel op voorwaarde dat de fles correct wordt ingezameld en we die kunnen produceren zonder nieuw plastic – het zogenaamde virgin plastic.’

We moeten ernaar streven om elke verpakking circulair te maken.

Dries Van Aerde, Global Sustainable Packaging Director bij Coca-Cola Europacific Partners

En daar staat Coca-Cola in ons land al zeer ver in. ‘Met uitzondering van een handvol producten die we niet in België produceren, zoals de 1,5l Aquarius en 33cl Minute Maid, bestaat onze volledige productportfolio plastic flessen, zonder dop of etiket, volledig uit gerecycleerd plastic of rPET’, benadrukt Van Aerde. ‘En dat is al zo sinds 2021, maar dat weten heel wat mensen niet of onvoldoende. Ons land is daarmee zonder meer een van de koplopers binnen Coca-Cola wereldwijd.’ Een mijlpaal die niet zonder slag of stoot werd behaald. ‘We hebben daarmee zeker niet de makkelijkste weg gekozen’, knikt Van Aerde. ‘Zeker in het begin was het niet eenvoudig om de technische parameters helemaal juist te krijgen en om aan voldoende gerecycleerde grondstof te raken. Niemand deed dat op de schaal die wij nodig hadden.’

Drie jaar later is de toegang tot dat gerecycleerd materiaal nog altijd een uitdaging. In beschikbaar volume, én in prijs. ‘Gerecycleerd materiaal is een pak duurder dan nieuwe, virgin pet’, stipt Van Aerde aan. ‘Voldoende beschikbaarheid en een haalbaar prijsniveau is dan ook de reden waarom wij continu pleiten voor een gesloten circuit voor gebruikte plastic flessen. Nu verdwijnt een deel van dat materiaal richting textiel of de auto-industrie. En zodra het daar zit, kan het nooit meer terugkomen als een nieuwe fles: de vereisten rond voedselveiligheid maken dat onmogelijk. Wij ijveren bij beleidsmakers om werk te maken van een strikt afgebakend systeem van bottle to bottle recyclage. En dat voor alle verpakkingsmaterialen.’

Lichtere flessen

De voordelen van rPET gaan veel verder dan circulariteit. Ook op vlak van CO2-uitstoot zijn de winsten enorm. ‘Gerecycleerde pet heeft een CO2-voetafdruk die tot 70 procent lager ligt dan die van virgin pet’, legt Van Aerde uit. ‘Als je dan weet dat zowat 40 procent van de totale CO2-voetafdruk van Coca-Cola gelinkt is aan onze verpakkingen, is het wel duidelijk hoeveel impact die overstap naar rPET heeft. Tegen 2030 willen we dan ook een fles of blikje inzamelen en recycleren voor elke fles of elk blikje dat we verkopen.’

Een impact die de voorbije jaren regelmatig werd opgekrikt met kleinere, maar niet onbelangrijke inspanningen. Het significant verlagen van het gewicht van de flessen, bijvoorbeeld. Of het doorzichtig maken van de Sprite-flessen, waardoor die makkelijker te recycleren zijn tot nieuwe flessen dan de vorige, groene variant. ‘Wanneer we die innovaties apart aankondigen, kun je wat meewarig doen over de impact’, stelt Van Aerde. ‘Maar als je al die zaken optelt, maakt dat echt een merkbaar verschil.’

Geen enkele gebruikte verpakking zou gezien mogen worden als afval. Het is de grondstof voor een nieuwe verpakking.

Dries Van Aerde, Global Sustainable Packaging Director bij Coca-Cola Europacific Partners

Coca-Cola beseft zeer goed dat het werk allesbehalve af is. In Anderlecht bevindt zich het op een na grootste R&D Center van The Coca-Cola Company wereldwijd en daar zoeken onderzoekers voortdurend naar manieren om dat circulaire systeem nog beter te maken, onder andere door geavanceerde recyclagetechnieken. ‘We kijken bijvoorbeeld naar technologie waarmee je een gebruikte fles helemaal kunt terugbrengen tot de basismolecule, om die dan weer te gebruiken voor een nieuwe fles. Op die manier kan een plastic fles onbeperkt gerecycleerd worden’, zegt Van Aerde.

Coca-Cola zet hard in op die nieuwe technologie. Via de investeringspoot van bottelaar Coca-Cola Europacific Partners, CCEP Ventures, investeert het bedrijf in veelbelovende start-ups die daarrond werken. Het meest vergevorderde voorbeeld is CuRe Technologies. Dat ontwikkelde een procedé voor die geavanceerde recyclage. ‘Op dit moment is de fabriek in opbouw om die methode op te schalen tot het niveau waarop ze ons kan bevoorraden’, blikt Van Aerde vooruit.

Zonder verpakking

Het illustreert hoe Coca-Cola zijn innovatie-inspanningen goed gefocust houdt om de ecologische voetafdruk van zijn verpakkingen te verbeteren, als onderdeel van de ‘World Without Waste’ strategie van het bedrijf.

Maar Coca-Cola durft ook al verder te denken en kijken dan dat. Zo wordt 3,5% van Coca-Cola’s volume in België verkocht via dispensers en wordt er verder geëxperimenteerd met zulke verpakkingsloze opties. In dat kader loopt er een leerrijk proefproject aan de VUB. ‘We moeten goed begrijpen wat de klanten precies van ons verwachten met dergelijke oplossingen’, zegt Van Aerde. ‘Het moet een oplossing zijn die duurzaam is, maar ook makkelijk in gebruik. Anders schieten we ons doel voorbij.’

Coca-Cola is ook niet vies van nog grotere sprongen in het onbekende. Opnieuw via CCEP Ventures investeerde Coca-Cola Europacific Partners in een experimentele technologie die werd ontwikkeld aan de universiteit van Swansea in het VK. Daar startte in oktober vorig jaar een driejarig proefproject om plastic te maken van CO2 die uit de atmosfeer (of aan de bron van uitstoot) wordt opgevangen. ‘Dat klinkt echt als een futuristische technologie’, aldus Van Aerde. ‘Met die opgevangen CO2 wordt ethyleen gemaakt, en dat is dan weer de grondstof voor verpakkingsmaterialen.’

De boodschap is duidelijk, concludeert Van Aerde. ‘Coca-Cola wil echt vooroplopen in de globale zoektocht naar de meest duurzame verpakkingsoplossingen van de toekomst. Maar de mindset is daarbij klaar en duidelijk: het werk is nooit af, en we mogen nooit helemaal tevreden zijn. Al ben ik er wel trots op dat heel wat belangrijke verpakkingsinnovaties het licht zagen in ons land en via Coca-Cola.’