‘Onze duurzaamheidsstrategie is meer dan milieuvriendelijke structuren bouwen’

Gert Janssen, directeur engineering en ontwikkeling van bouwbedrijf Mathieu Gijbels.

De bouwsector is verantwoordelijk voor 40 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. ‘Onze sector heeft dus niet alleen een grote verantwoordelijkheid, maar ook veel mogelijkheden om iets te doen aan de klimaatverandering’, zegt Gert Janssen, directeur engineering en ontwikkeling van bouwbedrijf Mathieu Gijbels.

Duurzaamheid is cruciaal in elk bouwproject bij bouwbedrijf Mathieu Gijbels. ‘Het gaat ook verder dan alleen “groen denken”. Het is actie ondernemen, innoveren, samenwerken en vooral: niet alleen de klant, maar ook het klimaat centraal zetten in je beleid’, zegt Gert Janssen, directeur engineering en ontwikkeling. ‘Want duurzaamheid is geen optie, het is het fundament van onze visie. Bovendien geeft bouwen aan een duurzame toekomst kansen om onze klanten betekenisvolle oplossingen te bieden.’

De duurzaamheidsstrategie van Mathieu Gijbels is geworteld in het ESG (environmental, social en governance) -perspectief. ‘En dat gaat verder dan alleen milieuvriendelijke structuren bouwen. Het omvat ook gezonde werkomgevingen en –relaties’, legt Janssen uit. ‘Duurzaamheid is geen modewoord, het gaat over beleid implementeren, een holistische benadering.’

Circulair bouwen

Wat betekent dat concreet? Bouwbedrijf Mathieu Gijbels wil samenwerken aan een wereld met steeds betere gebouwen. ‘De noodzaak om duurzaam te bouwen is vandaag groter dan ooit. De hele vastgoedsector is verantwoordelijk voor 40 procent van de totale CO2-uitstoot op aarde’, zegt Janssen. ‘Onze sector heeft dus niet alleen een grote verantwoordelijkheid om die uitstoot te verminderen, maar ook veel opportuniteiten.’

De dreiging van de klimaatverandering, de druk van traditionele bouwmethoden op onze planeet, het vooruitzicht van een tekort aan grondstoffen: het dwingt de bouwsector te verschuiven naar een circulair model. ‘Daarbij gaan we grondstoffen hergebruiken en dan liefst in dezelfde functie: een aluminiumprofiel wordt bijvoorbeeld hergebruikt als aluminiumprofiel’, legt Janssen uit. ‘Als dat niet kan, krijgt het wel een andere functie. Beton bijvoorbeeld wordt vermaald en gebruikt als funderingsmateriaal.’

Als je alleen naar de korte termijn kijkt, heeft duurzaam bouwen een prijskaartje. Maar duurzaam bouwen gaat over langetermijndenken.

Gert Janssen, directeur engineering en ontwikkeling van bouwbedrijf Mathieu Gijbels

‘We bieden onze klanten diverse duurzame oplossingen aan’ vertelt Janssens. ‘Een voorbeeld is Gentoo, een ecosysteem waarin we samenwerken met partners zoals Enerdo en Moonfish. Gentoo bundelt verschillende expertises, waaronder energie- en comfortstudies, levenscyclusanalyses en haalbaarheid, die we afstemmen op de behoeften van onze klanten. Het resultaat? Een uniek aanbod van diensten en oplossingen voor het realiseren van duurzamer vastgoed.’

‘Klanten krijgen deze oplossingen altijd als een ‘opt-in’ en ‘opt-out’-scenario aangeboden, waardoor ze de vrijheid hebben om al dan niet voor duurzame keuzes te gaan. Een verlengde van deze duurzame oplossingen, zijn de Mathieu Gijbels Ecodeals®. Het zijn geavanceerde oplossingen die de gebouwen van klanten duurzamer en beter maken dan de wettelijk verplichte normen. Hiermee anticipeert het bedrijf op toekomstige regelgeving en bevordert het een circulaire aanpak.’

Kortetermijndenken

De grootste uitdaging voor het bouwbedrijf is volgens Janssen de betaalbaarheid op korte termijn en het terugverdieneffect op lange termijn. ‘Als je alleen naar de korte termijn kijkt, heeft duurzaam bouwen een prijskaartje: je betaalt vaak meer. Maar duurzaam bouwen gaat over langetermijndenken: het moet blijven duren. Daarom bepalen we altijd een terugverdientijd van een duurzame oplossing, de total cost of ownership of “TCO”. Daarin spelen andere factoren een rol, zoals lagere energie- en onderhoudskosten, de restwaarde van het vastgoed, betere financieringsvoorwaarden, de aantrekkelijkheid van je bedrijf voor klanten én medewerkers, enzovoort.’

Hoe meet Mathieu Gijbels het succes van zijn duurzaamheidsstrategie? ‘De impact wordt zorgvuldig gemonitord en gerapporteerd, met een focus op continue verbetering’, legt Janssen uit. ‘We zijn volop bezig met een CO2-reductieplan. Daarvoor doen we een nulmeting en daarin nemen we ook de gebouwen mee die we bouwen. Bovendien verplicht Europa ons binnenkort om een duurzaamheidsrapportering op te stellen. Wij hebben besloten om de verplichte audit al een jaar eerder te laten plaatsvinden. Dat geeft ons een voorsprong in kennis én zo kunnen we sneller impact hebben.’