‘We willen de klimaattransitie versnellen met lokale compensatieprojecten’

Via een uniek samenwerkingsplatform met lokale compensatieprojecten creëert de Belgische start-up Claire een tastbare impact op het klimaat. ‘We willen niet alleen de CO₂-uitstoot verminderen, we willen ook de kracht van de lokale gemeenschappen benutten’, zegt medeoprichter Bart Vercoutere.

We kennen allemaal de CO2-compensatieprojecten waarbij westerse bedrijven bomen planten in Zuid-Amerika of Afrika. Superbelangrijk, maar dat is ver weg. Nochtans kunnen bedrijven in ons land hun ecologische voetafdruk ook lokaal compenseren. Bijvoorbeeld door carbon farming op een wei in Vlaams-Brabant te ondersteunen. Of door bomen te planten in een bos van Natuurpunt in Limburg. Of door zonnepanelen te leggen op een lagere school in Boom. Dat is exact wat de Belgische start-up Claire – een acroniem voor ‘clean air’ – doet.

Een digitaal samenwerkingsplatform fungeert als een begeleidend kompas voor bedrijven, organisaties en overheden die op zoek zijn naar concrete oplossingen om (een deel van) hun CO₂-uitstoot in België te compenseren. Claire matcht daarbij gedurende drie jaar ‘uitstotende’ bedrijven aan lokale projecten die broeikasgassen verminderen of opslaan. ‘Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld de ambitie heeft om jaarlijks 120 ton broeikasgasemissies te reduceren, zoeken wij daarvoor de meest geschikte compensatieprojecten’, verduidelijkt Bart Vercoutere, medeoprichter van Claire.

Lokale betrokkenheid

De geselecteerde projecten verkopen hun verminderde of opgeslagen CO2 via het Claire-systeem. Bedrijven hebben de mogelijkheid om de gereduceerde of opgeslagen koolstofdioxide gedurende die drie jaar op te nemen in hun CO2-boekhouding, maar om speculatie te voorkomen, mogen ze de rechten niet verhandelen. Deelnemende bedrijven ontvangen gedetailleerde en traceerbare ISO 14064 CO2-certificaten. ‘De certificaten zijn ook een troef binnen de CSDR-vereisten die binnenkort voor veel meer bedrijven gelden’, klinkt het.

Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld de ambitie heeft om jaarlijks 120 ton broeikasgasemissies te reduceren, zoeken wij daarvoor de meest geschikte compensatieprojecten.

Bart Vercoutere, medeoprichter van Claire

Wat Claire vooral uniek maakt, is de nadruk op lokale betrokkenheid. Vercoutere: ‘Door projecten te bevorderen zoals het aanleggen van lokale bossen of het ondersteunen van scholen bij de overstap naar duurzame technologieën, zetten we in op doelgerichte, lokaal tastbare ecologische winsten.’ Alle projecten zijn gevestigd in België, waardoor wie compenseert de mogelijkheid heeft om ze ter plaatse te evalueren. ‘Die gerichte lokale aanpak vermindert niet alleen administratieve kosten, hij waarborgt ook dat financiële middelen rechtstreeks naar de projecten worden geleid’, zegt de medeoprichter. ‘Het systeem is ook toegankelijk voor kleinere bedrijven en kmo’s; een extra troef, want zij kunnen geen internationale controleurs inschakelen.’

Wetenschappelijk onderbouwd

Claire classificeert zijn projecten onder drie hoofdcategorieën: Bos & Natuur, Landbouw, en Gebouwen & Technieken. Alle projecten ondergaan strenge goedkeuring door een wetenschappelijk adviescomité en externe vakexperten. Vercoutere licht toe: ‘We beschikken over een uitgebreid portfolio aan wetenschappelijk onderbouwde projecten om CO2 mee te compenseren.’ Denk bijvoorbeeld aan lokale scholen die overschakelen op warmtepompen, energetisch isoleren of zonnepanelen installeren, en landbouwbedrijven die CO₂-opslag in de bodem realiseren door specifieke gewassen aan te planten of akkers om te vormen tot klavergraslanden.

150.000 ton

Vorig jaar compenseerden Belgische bedrijven via Claire 10.000 ton CO2. Tegen eind 2026 is het de ambitie om 150.000 ton CO2 gecompenseerd te hebben in België. Dat stemt overeen met een kapitaalinjectie van meer dan 7,5 miljoen euro, als een versnelling voor de transitie naar een klimaatneutrale economie.

Voorbeelden

Onder andere Milcobel is een bedrijf dat inmiddels gretig gebruikmaakt van het Claire-platform. De zuivelcoöperatie van 2.000 Belgische melkveehouders was een van de eersten om via Claire mee te bouwen aan de klimaattransitie met andere landbouwmethodes.

Ook het befaamde Tomorrowland-festival doet een beroep op Claire voor lokale projecten in Boom, onder meer via scholen die cruciale energetische ingrepen willen realiseren. Zelfs kleine kmo’s en eenmanszaken zijn op het samenwerkingsplatform te vinden.

Bed & Breakfast Villa Emma biedt zijn gasten bijvoorbeeld de mogelijkheid aan om vrijwillig de CO2 te compenseren die ze met hun trip naar en tijdens het verblijf uitstoten. 88 procent van de gasten doet dat ook. Het geld wordt gebruikt voor een natuurherstelproject van Natuurpunt in de Gentbrugse Meersen, en in een carbon farmingproject bij Thuine in Wallonië.