SFDR, CSRD, NFRD: what’s in a name?

Zoveel standaarden, zoveel rapportages. Voor wie niet meer volgt, lijsten we het graag even op. Wat zijn de verschillen tussen de SFDR, de CSRD en de NFRD?

SFDR

Sommige bedrijven zijn reeds vertrouwd met de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Die focust zich hoofdzakelijk op duurzame financiering, door investeerders betere informatie te verstrekken over de duurzaamheid van hun investeringen. Vermogensbeheerders dienen daarbij inzicht te verschaffen over hun ESG-risico’s, beleid en resultaten. Het doel is om Europese klanten bewust te maken van de impact van beleggingen en financiële producten beter met elkaar te vergelijken op vlak van duurzaamheid.

CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive(CSRD) richt zich op het verbeteren van de duurzaamheidsrapportage van niet-financiële ondernemingen. De CSRD verplicht bedrijven tot rapporteren over de impact van bedrijfsactiviteiten op vlak van milieu en maatschappij. Transparantie en betrouwbaarheid zijn daarbij key; de data moeten openbaar worden gerapporteerd en aantoonbaar betrouwbaar zijn.

De EU is niet het enige speelveld waarin duurzaamheidsframeworks gelden; buiten Europa worden andere duurzaamheidsrapportagerichtlijnen ontwikkeld, zoals door de International Sustainability Standards Board (ISSB).

De diversiteit in richtlijnen heeft gevolgen voor ondernemingen die internationaal actief zijn. Omdat er verschillende rapportagestandaarden zijn, die nog niet volledig op elkaar zijn afgestemd, kan dat betekenen dat bedrijven verschillende jaarverslagen moeten publiceren. Er wordt internationaal wel naar consensus gezocht om tot één standaard te komen, maar zover zijn we nog niet.

NFRD

De Non-Financial Reporting Directive (NFRD) is de voorloper van de CSRD en heeft een kleinere scope. Zo verplicht de NFRD in België vandaag een kleine honderd bedrijven tot ESG-verslaglegging. De CSRD zal naar verwachting voor duizenden bedrijven gelden. De reikwijdte van de CSRD is een stuk groter dan die van de NFRD. Binnen de NFRD moeten ondernemingen niet-financiële informatie openbaar maken.

Sowieso wordt informatie over duurzaamheid steeds belangrijker voor een goede prestatiebeoordeling van ondernemingen. Daarom focust de CSRD veel breder op duurzaamheidsinformatie. Zo dienen ondernemingen die onder CSRD vallen naast een duurzaamheidsverslag ook informatie te verstrekken over het gevoerde diversiteitsbeleid met betrekking tot de raad van bestuur, en indien van toepassing, de raad van commissarissen.

Verschillen tussen NFRD en CSRD

In vergelijking met voorloper NFRD zorgt de CSRD ook voor inhoudelijke veranderingen. De CSRD-naleving bestaat uit onder meer:

  • Een dubbele materialiteitsbeoordeling die enerzijds de impact van de onderneming op samenleving en milieu in kaart brengt, en anderzijds de impact van samenleving en milieu op de organisatie zelf.
  • Een continu due diligence-proces op de eigen bedrijfsactiviteiten en de waardeketen, om duurzaamheidsrisico’s en negatieve effecten op mens en klimaat tijdig te kunnen identificeren.
  • Rapporteren in lijn met de EU Taxonomy Regulation.
  • Verplichte auditing van de CSRD gepubliceerde informatie.
  • De informatie moet bovendien ‘machine readable’ zijn en kunnen worden opgenomen in het European Single Access Point (ESAP).