Hoe werkt de AI-assistent op ESG District?

De AI-assistent op ESG District is een AI-toepassing, ontwikkeld door Mediafin en LegalFly. Gezien de groeiende integratie van artificiële intelligentie in de moderne bedrijfsvoering vinden we het belangrijk om transparant te communiceren over waar de informatie vandaan komt waarmee deze AI gevoed wordt, hoe de AI omgaat met deze informatie en welke ethische standaarden gelden voor deze toepassing.

De antwoorden gegenereerd door de AI-assistent en de content op ESG District vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van De Tijd.

  1. Ethisch kader: Mediafin en LegalFly hechten veel waarde aan de ontwikkeling van ethische AI. Het AI-model wordt gevoed en geïnstrueerd via een ‘white-box’ methodologie. Dit waarborgt dat er volledige inzage en controle is over de dataverwerking. De data waarmee het model wordt getraind, is exclusief afgeleid van de ESG-rapporten die op ESG District gepubliceerd zijn, aangevuld met artikelen van de Mediafin Creative Studio.
  2. Objectiviteit en neutraliteit: de ESG-rapporten worden in hun onvervalste vorm ingevoerd in het AI-model. Dit garandeert dat alle partijen op een objectieve en neutrale wijze worden behandeld. De AI interpreteert en evalueert feitelijkheden en rapporteert op een transparante wijze aan de gebruiker.
  3. Zuiverheid van data-Interpretatie: dankzij specifieke trainingsparameters is het model geconfigureerd om ‘hallucinaties’ te voorkomen. Het model is strikt gebonden aan feitelijke dataverwerking zonder improvisatie.
  4. Dataopslag en modelafstemming: alle data van ESG-rapporten en artikelen wordt methodisch opgeslagen en beheerd door LegalFly. Privacy, databeveiliging en ethische AI zijn daarbij verankerd in het ethos van LegalFly, de architect van deze AI-assistent.

De AI op deze site is een work in progress. Als er u iets opvalt in de antwoorden van de AI kan u uw feedback sturen naar info@esgdistrict.tijd.be